Jak postupovat

V této sekci najdete přesný návod jak postupovat v jednotlivých případech.


1. Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Nejprve zavolejte zdravotnickou záchrannou službu, č. tel. 155, případně obvodního lékaře. Přivolaný lékař provede ohledání zemřelého. Na místě vystaví „List o prohlídce zemřelého“, který ponechá u pozůstalých. Tento doklad zmocňuje pracovníky pohřební služby k převozu. Převoz provede na zavolání naše nepřetržitá služba, kterou můžete kontaktovat na kterémkoliv z našich telefonních čísel.


2. Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v domově důchodců?

S doklady potřebnými pro vyřízení pohřbu (viz. Bod 4) se dostavte do našich kanceláří v Příbrami.


3. Kde nás najdete?

Jinecká 324
(Pohřební služba Na Hvězdičce)
Příbram 1
Telefon: +420 318 660 110

Milínská 130
(50 metrů od restaurace MARJÁNKA)
Příbram 3
Telefon: +420 318 632 765

Seifertova 525
(kancelář v budově ABAK)
Příbram 7
Telefon: +420 318 623 033

Úřední doba: PO – PÁ, 8 – 15 hod.


4. Co od Vás budeme potřebovat k vyřízení pohřbu?

 • OP zemřelého
 • Rodný list zemřelého
 • Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (vracíme na pojišťovnu)
 • Oblečení pro zemřelého (obuv není nutná)
 • V případě církevního rozloučení je nutno dojednat vzájemně termín a hodinu pohřbu s příslušným duchovním a pohřební službou
 • OP objednavatele pohřbu

5. Informace o úředních záležitostech souvisejících s úmrtím

 • Úmrtní list zemřelého bude zaslán na adresu objednavatele matrikou městského (obecního) úřadu (dle místa úmrtí).
 • Urna se zpopelněnými ostatky je připravena k vyzvednutí za 14 dní ode dne konání obřadu v kanceláři PS v úřední době. Urnu s ostatky je PS povinna uskladňovat po dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby je uložena do společného hrobu.
 • Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj OP.
 • Ze zákoníku práce pro vás vyplývá:
  1. Pracovní volno na tři dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
  2. Pracovní volno na jeden den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců (tj. dětem, sestrám a bratrům zemřelého), rodičů a sourozenců manžela (tj. zeťům, snachám, švagrům a švagrovým) a pracovní volno na další den, pokud pracovník obstarává pohřeb.
  3. Pracovní volno a náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle jeden den, se poskytuje při úmrtí prarodičů pracovníka nebo prarodičů jeho manžela nebo manželky (tj. vnukům, vnučkám a jejich manželům a manželkám), nebo jiné osobě, která žila v době úmrtí ve společné domácnosti. Celkem volno na dva dny, pokud pracovník obstarává pohřeb.
Mors quid est? Aut finitus, aut tranzitus?
Co je smrt? Konec, nebo přechod?
De mortius nihil nisi bene.
O mrtvých jen dobré.
Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum.
Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Vita quam sit brevis, simul cogita.
Mysli na to, jak je život krátký.
Mors principum est.
Smrt je jenom začátek.
Quidquid aetatis retro est, mors tenet.
Cokoliv z života našeho za námi leží, smrti patří.
Lex mortis omnium legum est certissima.
Zákon smrti je ze všech zákonů nejjistější.
Mors certa, hora incerta.
Smrt je jistá, její hodina je nejistá.
Mors misera non est, aditus ad mortem es miser.
Smrt není zlá, zlá je pouze cesta k ní
Mors optima est perire lacrimandum suis.
Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými.